Vroom op Vrijdag 1e advent

VOV
Ces en ik willen de komende weken stilstaan bij de aankondiging en geboorte van Jezus. We beginnen deze adventsweek met de Geboorte van zijn voorloper Johannes de Doper.

Geboorte van Johannes de Doper aangekondigd

5 In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aäron, en haar naam Elizabet. 6 En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk. 7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. 8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde. 9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen. 10 En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers. 11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers. 12 En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. 13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. 14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. 16 En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere, hun God. 17 En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. 18 En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. 19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. 20 En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. 21 En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel. 22 En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom. 23 En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. 24 En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende: 25 Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.

Er vielen  mij in dit gedeelte een heleboel dingen op.

Het eerste is dat Zacharias en Elizabet op oude leeftijd zijn en aan hun verteld werd dat ze een kind zouden krijgen. Het was toen in die tijd een wonder om op late leeftijd gezond een kind te krijgen. Elizabet was ook nog eens onvruchtbaar. Dus ze kon nooit kinderen baren

Het tweede is dat Zacharias de engel niet geloofde en daarvoor ook gestraft werd. Ga maar eens in zijn schoenen staan. Je bent een oude man en je krijgt te horen dat je vrouw zwanger zult worden. Die al heel haar leven onvruchtbaar was. De kans daarop is 0 natuurlijk, maar hierin zie je zo mooi dat God boven alles staat. Hij wil dat Zacharias een kind krijgt en zo zal het ook gebeuren. Wij mensen denken dat weleens te kunnen, maar vergeleken Hem kunnen we niks.

Het derde is  vers 17: “En hij zal voor Hem heengaan”,
Met Hem wordt Jezus bedoelt. Hier wordt verkondigt dat dit kind de voorloper van Jezus is. Dit kind zal het volk terug naar God brengen. Johannes de Doper is dus een heel bijzonder persoon in de geschiedenis geweest.

Over deze tekst is nog veel meer te zeggen, maar ik denk dat het anders heel veel en erg lang zou worden. Wil je nog meer weten over dit of een ander onderwerp laat het weten en wij proberen te helpen.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in geloof en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s