Herboren – De Geest #1 Vroom op Vrijdag

Gisteren was de nationale Bevrijdingsdag, en bevrijding is ook waar ik vandaag over wil praten. Maar niet de bevrijding van oorlog, pijn of verdrukking. Nee, de bevrijding van de macht van de aarde en onze eigen(wijze) wil. Vandaag en volgende week wil ik blogjes schrijven over de Heilige Geest. Vandaag zal deze gaan over herboren of opnieuw geboren zijn en volgende week over de gaven van de Geest. Ik denk er ook over nog losse blogjes te schrijven over de verschillende gaven van de Geest die in de Bijbel genoemd staan, maar weet nog niet zeker of ik dat ga doen. Als je dat graag wil lezen, laat dan een reactie achter.

Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’, zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand die wondertekenen doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat. zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen over wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods eigen Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’ – Johannes 2:23 – 3:20

Er zijn een aantal dingen in deze tekst die me opvallen. Onder andere het eerste gedeelte, wat vaak weggelaten wordt, maar toch duidelijk een verband heeft met de dialoog tussen Nikodemus en Jezus die erop volgt: “Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.”  Het is me nog niet helemaal duidelijk wat ik over dit stukje tekst moet zeggen, misschien dat iemand die dit leest er iets over weet te zeggen? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie inzichten. Zo kunnen we van elkaar leren. Ik ben immers ook geen theoloog, verre van dat. Ik houd er alleen van om mijn inzichten op te schrijven en met de wereld te delen via het internet. Misschien dat Jezus geen vertrouwen had in het geloof van deze mensen, omdat hij wist dat ze de betekenis van alles wat om hen heen gebeurde pas zouden leren kennen na zijn kruisiging en na Pinksteren, omdat het niet mogelijk is om het te begrijpen zonder Gods Geest? Ik lees graag jullie inzichten in de reacties.

Als Jezus zegt: “Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.” bedoelt hij met ‘water’ de afwassing van de zonden door geloof in zijn kruisiging. De doop is hier een symbool van. Hoewel sommige mensen geloven dat hier direct ‘de doop’ mee wordt bedoeld, denk ik niet dat het zo zit. Dat neemt overigens niet af dat de doop in mijn ogen erg belangrijk is. Jezelf laten ‘dopen in de naam van Jezus Christus’ zoals het ook genoemd staat in Handelingen 2:38 en veel andere teksten, (val me alsjeblieft niet aan op deze woorden) is in mijn ogen niet alleen het ritueel van het onderdompelen in water, maar in de eerste plaats het absolute geloof in de verlossing die Hij ons bracht. Na dit geloof denk ik zeker wel dat het belangrijk is je te laten dopen, maar dat ritueel brengt niet de verlossing. (Mocht je het je afvragen, en ik weet dat ik me met deze woorden op gevaarlijk terrein begeef, wederom val me er alsjeblieft niet op aan: Nee, ik geloof niet dat ‘kinderdoop’ deze zelfde betekenis ook heeft. Aangezien dit kind nog niet voor zichzelf voor God heeft kunnen kiezen en het ook niet wordt ondergedompeld, waardoor het in mijn ogen ook geen ‘doop’ genoemd kan worden. Kinderdoop is daarmee niet betekenisloos, het is een belofte van de ouders aan God en aan het kind om het in het geloof op te voeden, maar het heeft in mijn ogen niet de betekenis van ‘de doop’ zoals deze in de Bijbel genoemd staat.)

Genoeg over de doop. Het tweede deel van deze zin is natuurlijk minstens net zo belangrijk: we moeten geboren worden uit de Geest. Maar wat betekend dit?

In de eerste plaats denk ik dat hiermee bedoeld wordt dat we vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. Geboren zijn in de Geest betekend, denk ik, dat je eigen geest niet meer de macht over je leven mag bezitten, maar dat Gods Geest de macht over je leven bezit. Want de geest van de mens is gericht op onheil, terwijl de Geest van God ‘het goede’ nastreeft (Rom. 8:4-5, Gal 5:16-17,  Gekeken naar Romeinen 6, zou dit een logische opvolging van elkaar moeten zijn: “We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn opstanding. Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en voor altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder genade.” (Rom. 6:4-14)

Uiteindelijk denk ik dat het laatste vers van de tekst het beste verwoordt wat het betekend om opnieuw geboren te zijn: “Wie kwaad doet, haat het licht. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.”

Ik weet dat ik zojuist veel heikele punten heb genoemd, maar het is ook belangrijk dat deze besproken worden. Hopelijk heb ik goed verwoord wat ik bedoel en zullen jullie me niet aanvallen op de dingen die ik hier geschreven heb. Ik wil er best over in discussie gaan (het liefst dan wel digitaal of schriftelijk, dat vind ik makkelijker), maar laat die discussie dan alsjeblieft vriendelijk blijven. Bedankt.

Advertenties

Over Ces

Mijn blog is bedoeld om mijn gedichtjes en verhalen te delen, te spreken over geloof en welke andere onderwerpen ik dan ook maar wil bespreken. Veel leesplezier.
Dit bericht werd geplaatst in geloof en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s